14 listopada 2006 roku zmarł prof. zw. dr hab. Kazimierz Rymut.

Długoletni dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN i kierownik Zakładu Onomastyki Polskiej, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni członek Komitetu Jezykoznawstwa PAN, przewodniczący Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, przewodniczący Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem Cyryla i Metodego.

Odszedł wybitny onomasta, historyk języka, edytor, znakomity organizator życia naukowego i wychowawca wielu polskich onomastów.

Postać polskiej nauki najbardziej znana środowisku polskich genealogów dzięki „Słownikowi nazwisk współcześnie w Polsce używanych”.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 17 listopada o godzinie 13:30 w kościele parafialnym w Brzeziu koło Zabierzowa, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

[Źródło: Instytut Jezyka Polskiego w Krakowie]