No i stało się… 3 kwietnia 2007 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy zostało złożone oficjalne zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego pod nazwą Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej.
Spotkanie założycielskie, zorganizowane przy współudziale Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, funkcjonującego w ramach Muzeum Częstochowskiego odbyło się w dniu 28 marca 2007 r. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. ks. prof. Władysław Wlaźlak – Dyrektor Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej oraz p. Elżbieta Surma-Jończyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie, którzy w wygłoszonych wystąpieniach przybliżyli funkcjonowanie kierowanych przez siebie instytucji. Wcześniej zebranych powitał Dyrektor Muzeum Częstochowskiego, p. Janusz Jadczyk. Wszyscy zgodnie podkreślali, że współpraca środowiska genealogów częstochowskich z historykami Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy może nieść w przyszłości wiele wspólnych korzyści i owocować ciekawymi inicjatywami badawczymi.
W dalszej części spotkania omówione zostały sprawy regulaminowe. Jednogłośnie przyjęta została również kandydatura znanego z internetowych forów genealogicznych Jacka Tomczyka – głównego inicjatora powstania stowarzyszenia – na Przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Towarzystwa. Ostatnią część spotkania wypełniła „autoprezentacja” uczestników, podczas której zebrani mogli przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia, jak również zarysować plany przyszłych poszukiwań.
Podsumowania spotkania dokonał Prezes Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, Jacek Młochowski, który wyraził satysfakcję z powstania kolejnego towarzystwa regionalnego.

Następne spotkanie planowane jest na dzień 9 maja 2007 r. i mamy nadzieję, że w tym dniu będziemy już mogli powiedzieć, że Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej oficjalnie rozpoczęło swoją działalność… W najbliższych dniach zacznie funkcjonować również strona internetowa Towarzystwa: www.genealodzy.czestochowa.pl

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas swoją pomocą

Członkowie założyciele Towarzystwa:
Jacek Tomczyk
Juliusz Sętowski
Andrzej Kuśnierczyk
Szymon Gruca
i piszący te słowa Piotr Gerasch

[info: Piotr Gerasch]