Jak donosi „Gazeta Uniwersytecka” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 31 grudnia 2009 r. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zakończyła realizację projektu „Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID”. Śląska Biblioteka Cyfrowa (ŚBC,
http://www.sbc.org.pl
), została założona w 2006 roku przez Uniwersytet Śląski i Bibliotekę Śląską. Porozumienie umożliwia przyłączenie się do ŚBC każdej instytucji z terenu województwa śląskiego, która chce w sposób otwarty udostępniać na wspólnej platformie kulturowe dziedzictwo Śląska, wspierać działalność dydaktyczną i edukacyjną, a także upowszechniać naukowy dorobek regionu.

Celem jest digitalizacja zasobów, co po ludzku oznacza przekształcenie do formy elektronicznej oraz udostępnienie tych zasobów poprzez Internet.

Co to oznacza dla genealogów? Pierwsze korzyści już się pojawiły. Zdigitalizowane zostały między innymi takie pozycje jak:

Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich,

Rody ziemiańskie XV i XVI wieku,

Nieco o heraldyce i rodach Ormian polskich.

Można zajrzeć do tych publikacji nie odchodząc od swojego komputera. Wystarczy się zalogować, wyszukać pozycje po tytule lub hasłach i zawartość wędruje na nasz twardy dysk. Trzeba wprawdzie jeszcze mieć odpowiednią wtyczkę (applet DjVu), ale to drobnostka techniczna.
 

A teraz tylko rozmarzmy się, że wszystko jest tak dostępne… i będzie, szybciej niż się spodziewamy. Tylko, czy nie odrze to z uroku badań genealogicznych?